Contact

Restauracja Szczecin - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Na Kuncu Korytarza Restaurant

The Castle of Pomeranian Dukes
34, Korsarzy street, Szczecin
Poland

To book call: (+48) 601 732 300
Fax: (+48) 91 426 12 29

Internet: www.nakuncu.pl
E-mail: nakuncu@gmail.com 

 

 

 

Location of the Restaurant at the Castle of Pomeranian Dukes in Szczecin:

Restauracja Na Kuncu Korytarza
Szczecin Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34